Contributie

De leden stellen jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering (ALV) op voorstel van het bestuur de tarieven vast van de contributie en de trainingen. Eventuele wijzigingen worden op de website vermeld. Bij LTV Randenbroek zijn de seniorenleden verplicht om twee/drie bardiensten per jaar te draaien. Hierdoor zijn wij als vereniging in staat de consumptieprijzen in het clubhuis redelijk laag te houden.

Het verenigingsjaar is van 1 maart t/m 28 februari. Stap je gedurende het jaar in, dan gelden er gereduceerde tarieven. Ook is het mogelijk om alleen daglid te worden, waarbij je alleen speelgerechtigd bent overdag en in het weekend. Hierdoor is er tevens een betere spreiding van de bezetting van de tennisbanen. Uiteraard zijn er voor de jeugd gereduceerde tarieven. Alle tarieven staan op het overzicht contributietarieven.

Na ontvangst van de contributie en de opgave van de bardiensten (via het digitale Afhangbord), ontvang je je KNLTB-ledenpas van de ledenadministratie.

Voor 2019 gelden de volgende tarieven als je lid wilt worden van tennisclub LTV Randenbroek:

Senior totaallid Geboortejaar 2000 of eerder € 192
Jeugdlid t/m 17 jaar Geboortejaar 2001 t/m 2006 € 85
Jeugdlid t/m 11 jaar Geboortejaar 2007 t/m 2008 € 65
Jeugdlid t/m 9 jaar Geboortejaar 2009 t/m 2010 € 45
Jeugdlid t/m 7 jaar Geboortejaar 2011 of later € 25
Daglid   € 165
Niet spelend lid / Donateur   € 35

Winterlidmaatschap (okt. t/m feb.).

Voorwaarde: je moet tevens lid zijn van een andere tennisclub en 1 bardienst draaien tussen okt en feb.

  € 80

Peildatum

Het verenigingsjaar loopt van 1 maart tot en met 28 februari. De peildatum voor de leeftijd is 1 januari voorafgaand aan het verenigingsjaar.

Daglid

Een daglid is alleen speelgerechtigd in het weekend en van maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur.

Nieuwe leden

Nieuwe leden die vóór 1 april lid worden, betalen voor dat jaar de volledige contributie.

Nieuwe leden die na 1 april lid worden betalen een deel van de contributie:

Aanmelding tussen

Percentage van contributie

1 januari en 1 april

100%

1 april en 1 juni

80%

1 juni en 1 september

60%

1 september en 1 november

40%

1 november en 1 januari

20%

Bij opzegging van het lidmaatschap mag gespeeld worden tot het einde van het verenigingsjaar (tot 1 maart).

Nieuwe leden die na 1 april lid worden betalen voor dat jaar een pro-rata contributie t/m maart.

Bijzondere (tijdelijke) opzeggingen:

In geval van aantoonbare ernstige blessures kun je ‘niet-spelend lid’ worden (€ 35,- per jaar). Kun je halverwege het jaar weer spelen, dan zijn de kosten:

  • vóór 1 juli hele contributie minus € 35,-
  • na 1 juli pro rato, dus zijn er bijvoorbeeld nog 5 maanden tot het nieuwe verenigingsjaar (1 maart) te gaan dan moet je 5/12 van de hele contributie betalen.
Lidmaatschap overzicht