Wilt u sponsor worden?

L.T.V. Randenbroek is een gezellige tennisvereniging waar men zich als recreatief speler snel thuis voelt. Sportief gezien wil de vereniging een positief uithangbord voor Amersfoort en omstreken zijn. Beoogde sponsoren dienen bij te dragen aan het imago van de tennisvereniging en zich hier ook in te kunnen herkennen.

 

Onze opentoernooien zijn beroemd in de regio!

Het Open Randenbroek Toernooi is onderdeel van het J.P. van Eesteren Tenniscircuit. Hierdoor nemen meer sterke spelers deel aan het toernooi. Daarnaast heeft het toernooi elk jaar een thema waar de sfeer op club op wordt aangepast. sfeer van dit super gezellige toernooi!

Het 50+ toernooi, ook wel bekend als het Keimeppers-toernooi, staat naast het tennis vooral voor gezelligheid en sfeer. Ook deze commissie verzint elk jaar een thema waar de sfeer op de club wordt aangepast en er nog meer beleving wordt gecreëerd. Ook niet 50 plussers zijn volop aanwezig als toeschouwers en voor alle georganiseerde activiteiten.

Naamskoppeling aan een van deze toernooien is mogelijk en zal een sponsor een goede naamsbekendheid opleveren.

Mogelijke opties tot sponsoring

De visie van sponsoring binnen LTV Randenbroek ligt in het aanbieden van de volgende 3 sponsorpakketten.

  • Pakket Game
  • Pakket Set
  • Pakket Match
  • Netband membership

Deze pakketten bieden een hoge mate van “value for money” en mogelijkheden verschillende zaken te combineren. Ons streven is om uw bijdrage en communicatie als mix te koppelen aan de vereniging, de toernooien en haar leden. Ook losse sponsoring behoort tot de mogelijkheden en het leveren van maatpakketten zoals focus op jeugd activiteiten of losse componenten.

Als tegenprestatie zal de club actief werken aan relatiebeheer en zorgen voor een goede standvastige reclame van de bedrijven die zich aan ons willen binden. Door projectplannen op te zetten zullen sponsoren betrokken worden bij het doel van uw ondersteuning. Dit kan op diverse manieren:

  • Financiële ondersteuning: 
de sponsor verstrekt een financiële bijdrage
  • Materiele ondersteuning: 
de sponsor stelt goederen gratis of tegen een aantrekkelijke prijs ter beschikking
  • Accommodatie:
 de sponsor stelt gratis of met reductie een accommodatie ter beschikking. Ook is het mogelijk dat L.T.V. Randenbroek haar accommodatie beschikbaar stelt
  • Adviezen, dienstverlening en begeleiding:
de sponsor stelt zijn kennis en ervaring ter beschikking
  • Communicatie: 
de sponsor drukt bijvoorbeeld posters, programmaboekjes, flyers, of verzorgt publicaties e.d.

Informatie en contact

Wij hebben met uiterste zorgvuldigheid de verschillende pakketten samengesteld die goed kunnen aansluiten op uw wensen Daarom willen we met u de dialoog aangaan en de opties samen met u bespreken, want een partnership komt van 2 kanten. Wij luisteren graag naar uw verhaal en wensen, zodat we kunnen kijken waar we de ideale match kunnen vinden om de doelstellingen van u of uw bedrijf en ons als vereniging te realiseren.

Neem contact op met de sponsorcommissie via het volgende mailadres: sponsor@ltvrandenbroek.nl.