Incassodata

De contributie en de trainingsbijdrage worden in twee delen geïncasseerd.

Contributie 1e incasso medio maart
Contributie 2e incasso medio april
     
Zomertraining 1e incasso medio mei
Zomertraining 2e incasso medio juni
     
Wintertraining 1e incasso medio november
Wintertraining 2e incasso medio januari

Indien er geen incassomachtiging is afgegeven dient het verschuldigde bedrag uiterlijk 3 weken na factuurdatum bijgeschreven zijn op rekeningnummer NL51RABO0123027535 t.n.v. Randenbroek.

Lidmaatschap overzicht