Trainingen bij LTV Randenbroek

LTV Randenbroek hecht veel waarde aan tennisles en training. Hiervoor zijn met gediplomeerde trainers contracten afgesloten. Het hele jaar door wordt er buiten les gegeven, waarbij voor bepaalde groepen in de winter wordt uitgeweken naar een tennishal.

Groepsles voor seniorleden
Alle senioren leden kunnen zich opgeven voor een groepstraining tijdens het zomer- of winterseizoen. Zij kunnen zich middels de website opgeven en daarbij hun voorkeuren aangeven. De trainers maken in overleg met de Technische Commissie aan de hand van de inschrijvingen de indeling. Hierbij hebben de beginnende nieuwe leden voorrang. Mocht je in een seizoen niet kunnen worden ingedeeld voor de lessen, dan heb je in de het volgende seizoen voorrang. Zo kan ieder lid minimaal 1x per jaar een seizoen trainen.

Competitietraining voor seniorleden
Deze training is bedoeld voor een aantal geselecteerde zondag competitieteams. Deze groepen trainen in de periode voorafgaande aan en tijdens de KNLTB-competitie.

Jeugdtraining
Aan de jeugd wordt bij LTV Randenbroek extra aandacht besteed. Alle jeugdleden krijgen les van onze trainers, ook als ze al wat verder gevorderd zijn. De jeugdleden worden ingedeeld in groepen naar speelsterkte en krijgen gedurende het gehele zomerseizoen tenminste eenmaal per week les. Jeugdleden boven de 12 jaar zijn niet verplicht deel te nemen aan de jeugdtraining.

Selectietraining voor jeugdleden
De talentvolle jeugdleden krijgen daarnaast nog de mogelijkheid om op uitnodiging mee te doen aan aanvullende selectietrainingen. Deze selectie wordt samengesteld door de trainers in samenspraak met de Technische Commissie en Jeugd Commissie.

Wintertraining in de hal
Zowel jeugd als senior leden krijgen van LTV Randenbroek de gelegenheid om aan de wintertraining in de hal deel te nemen. Er wordt in de hal getraind door de jeugd selectie en zondag competitie spelers. Er wordt daarvoor door de vereniging een aantal tennisbanen in een tennishal gehuurd. De jeugdselectie is voor een goede opbouw uit alle leeftijden samengesteld.

Wintertraining op de buitenbanen
Jeugd- en seniorleden kunnen zich ook opgeven voor trainingen gedurende het winterseizoen. Ook een aantal selectietrainingen worden buiten gegeven.

Bal- en slagvaardigheid / tenniskids
Door LTV Randenbroek wordt in de wintermaanden ook bal- en slagvaardigheid voor kinderen tussen de 5 en 9 jaar georganiseerd. Deze lessen zijn bedoeld om jonge kinderen kennis te laten maken met de tennissport en met onze vereniging en daarnaast om de grondbeginselen van bewegen, bal en slagvaardigheid bij te brengen. Uit ervaring blijkt dat de kleintjes die doorgaan in de tennissport later veel profijt hebben van deze eerste cursus. Deze bal- en slagvaardigheid wordt in een gymzaaltje gegeven. In deze lessen wordt gewerkt met het tenniskids programma van de KNLTB.

Tarieven
Seniorentraining (per seizoen) € 144,00
Jeugdtraining (per seizoen) € 104,00

Inschrijven voor tennistraining
Inschrijven voor tennistraining kan gedurende het gehele jaar. Twee keer per jaar is er een inschrijftermijn voor de start van de lessen van het winter of zomer seizoen.

Trainingen overzicht