Zees Dijkhuizen (86) overleden

Helaas bereikte ons het trieste bericht dat op de respectabele leeftijd van 86 jaar, Zees Dijkhuizen, overleden is. Zees was een graag geziene man bij de groep ‘ouderen’ op de vereniging.

Naast dat Zees jarenlang de ITA (Inter Tennis Amersfoort) maandagmorgen voorjaarscompetitie regelde voor onze vereniging met bijna wel 10 teams ieder jaar, regelde hij in de jaren erna op dinsdag en donderdag dat de grote groep ‘ouderen’ op onze vereniging zich van tevoren aan- of afmeldde bij hem om met elkaar te gaan tennissen op die dagen. Daardoor waren de tennisbanen steeds goed gevuld en kon de gezelligheid erna gegarandeerd worden.

Zelf tenniste hij niet meer, maar op die dagen was hij aanwezig om het te regelen. En ook op andere momenten kwam Zees op de vereniging aanwaaien voor een praatje in ’t Praathuys’ (kantine). En wat vooral erg gewaardeerd werd in de groep, is dat hij een ‘systeem’ regelde waardoor een jarige er vriendelijk doch dringend aan herinnerd werd om te gaan trakteren bij een eerstvolgende tennisgelegenheid op de vereniging.

We wensen Greet, de familie en vrienden veel sterkte bij het verlies van Zees.

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden en in het clubhuis hangt de kaart van Zees indien het correspondentieadres benodigd is.

Namens het bestuur, Dimitry Wijnen, Voorzitter LTV Randenbroek

Nieuws Overzicht