IVA instructie

Het IVA certificaat voor seniorleden die bardienst draaien is verplicht. Alle seniorleden van LTV Randenbroek hebben het certificaat behaald en deze zijn opgeborgen in de witte mappen op de bar, zodat de gemeenteambtenaren ze kunnen checken bij controle. Controle vindt geregeld plaats.
We lopen vanaf 2017 het risico op een boete bij controle door handhaving. Deze start met een geldbedrag (2.750 Eur) en kan oplopen tot sluiting van de bar. De club moet kunnen aantonen er alles aan te hebben gedaan. Daarom is tijdens ALV 2017 besloten dat leden die nog geen IVA certificaat hebben gehaald tot die tijd geen speelpasje krijgen en geen trainingen kunnen volgen. (Ook van leden, die de bardiensten nog niet hebben ingevuld, wordt de pas nog even vastgehouden). Alle nieuwe leden worden verzocht DIREKT na aanmelding de cursus te volgen. Zie instructies hieronder.

Hier volgt een instructie voor verantwoord schenken. Barvrijwilligers doen belangrijk werk. Zij zorgen ervoor dat clubleden na het tennissen nog gezellig samen van een hapje en een drankje kunnen genieten. Maar dat brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) biedt barmedewerkers de kennis om op een goede manier met die verantwoordelijkheid om te gaan.

Alcoholgebruik door jongeren onder de achttien jaar, alcoholmisbruik, rijden onder invloed: we willen dat hoe dan ook voorkomen. Bovendien schrijft de Drank- en Horecawet voor dat verenigingen die alcohol schenken en daarvoor een vergunning hebben, over gekwalificeerd barpersoneel moeten beschikken. Daarom ontwikkelde de KNLTB enkele jaren geleden in samenwerking met NOC*NSF en andere sportbonden (KNVB, KNHB, Watersportverbond en KNKV) de IVA. De IVA wordt gratis online aangeboden aan (potentiële) barmedewerkers.

Het volgen van deze instructie en het behalen van het IVA Certificaat

Volgens de Drank- en Horecawet zijn wij als vereniging verplicht iemand achter de bar te hebben staan die in het bezit is van een IVA-certificaat. IVA staat voor Instructie Verantwoord Alcohol schenken.

Het risico als we bij controle niet-gecertificeerd personeel achter de bar hebben staan, is dat wij een boete krijgen en onze vergunning op het spel zetten (en in het ergste geval het clubhuis moeten sluiten!). Dit willen wij graag voorkomen.

Er staat nog geen geldigheidsduur voor het certificaat, dus heeft u het eerder (bijvoorbeeld voor een andere vereniging) behaald, dan willen wij graag een kopie ontvangen om in ons archief op te nemen. De certificaten worden bewaard in de ordner achter de bar, mocht er controle komen dan zijn ze toonbaar.

Dus, bent u bardienstplichtig en heeft u de Instructie Verantwoord Alcohol schenken nog niet gelezen en het certificaat nog niet hebben behaald, wilt u dit dan z.s.m. doen?

Wat moet er worden gedaan?
1. Op de website van de KNLTB kunt u nalezen waarom.
2. Op NOC*NSF kunt u de informatie vinden, alsmede online een vragenlijst invullen (duurt 15 á 20 minuten), hetgeen u bij goed resultaat een certificaat oplevert.
3. U krijgt het certificaat in uw eigen mailbox en u kunt bij de naam van de barverantwoordelijke “Barcommissie” invullen en bij het mailadres iva@ltvrandenbroek.nl invullen.

Het is geen moeilijke instructie. De komende tijd gaan we er als bestuur en clubhuiscommissie op sturen dat deze instructie en dit certificaat wordt behaald zodat we bij controle niet onze vergunning op het spel zetten.

Bardienst Overzicht