Sponsorbeleid tennisvereniging LTV Randenbroek

In de huidige maatschappij kan een vereniging bijna niet zonder sponsoring. Een vereniging, en zo ook LTV Randenbroek, draait op haar leden en om haar leden en de lol die ze hebben tijdens het uitoefenen van hun sport en hobby. Mensen tennissen bij Randenbroek vanwege het plezier, het onderlinge contact en de sportieve uitdaging om gezamenlijk elkaar beter te maken en te genieten van gezellige evenementen en mooie wedstrijden voor jong en oud. Ons sponsorbeleid is daarom vooral gericht op het versterken van ons imago van een sportieve en gezellige tennisvereniging in Amersfoort.

Sponsor commissie

Het sponsorbeleid wordt uitgevoerd door enthousiaste eigen leden welke allen zitting nemen in de sponsorcommissie.

Verantwoordelijkheden sponsorcommissie

  • Opzetten en onderhouden van het sponsorbeleid binnen de vereniging dat overeenkomt met de doelstellingen van de vereniging jaarlijks wordt dit beleid met het bestuur geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
  • Werven van nieuwe sponsoren
  • Onderhouden van de goede relaties met bestaande sponsoren
  • Voeren van een correcte administratie rondom sponsoring
  • Opzetten en begeleiden van sponsoractiviteiten binnen de vereniging
  • Leveren van presentaties aan bedrijven die nodig zijn om sponsorinkomsten mogelijk te maken.
  • Contact onderhouden en afstemming met andere commissies.
  • Het opstellen van contracten.
  • Samenstellen van de verschillende pakketten
  • Organisatie en onderhouden van de Netband members