Huis- en gedragsregels

Uiteraard heeft Randenbroek regels opgesteld omtrent het schenken en nuttigen van alcoholische dranken op de vereniging om overmatig of misbruik te voorkomen.

 1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende dranken te gebruiken in het clubhuis of elders op het terrein van de vereniging.
 2. Het is niet toegestaan om in het clubhuis gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in het clubhuis of het daaraan grenzende terras.
 3. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  • Trainers van (jeugd)leden en personeelsleden tijdens het uitoefenen van hun functie.
  • Personen die dienst doen als chauffeur bij het vervoer van (jeugd)spelers in het kader van clubactiviteiten.
  • Personen die in “kennelijke staat” verkeren.
 4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane alcoholpromillage deelnemen aan het verkeer. Op die grond kan de verstrekking van alcoholhoudende dranken worden geweigerd.
 5. Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
 6. In het streven naar alcoholmatiging wordt verkoop en nuttiging van alcoholvrije dranken gestimuleerd door deze goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende dranken en geen happy hours of vergelijkbare promoties toe te staan.
 7. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit het clubhuis en/of tennispark verwijderd.
Bardienst Overzicht