Barreglement

 1. Ieder lid heeft de verplichting, in het jaar dat hij 19 wordt, om 2 bardiensten per jaar te vervullen. In het jaar dat het lid 75 wordt vervalt deze verplichting.
 2. Van nieuwe leden wordt gevraagd in het eerste jaar van hun lidmaatschap 1 bardienst te draaien èn, mochten ze direct in het eerste lidmaatschapsjaar competitie spelen, een tweede bardienst in te vullen.
 3. Leden die aan een KNLTB-competitie deelnemen verrichten een extra bardienst voor de competitie waaraan men deelneemt.
 4. LTV Randenbroek werkt met de bardienst planner systeem van AllUnited.
 5. Door in te loggen op de website van LTV Randenbroek hebben alle daarvoor gerechtigde leden de gelegenheid om zelf hun bardiensten in te plannen.
 6. Eenmaal ingevoerde bardiensten kun je niet zelf wijzigen. Je dient dan een extra bardienst in te plannen en middels een mail aan bar@ltvrandenbroek.nl doorgeven welke bardienst je wilt laten vervallen en welke je nieuwe dienst is. Let op: je kunt alleen een bardienst laten vervallen indien deze langer dan 30 dagen in de toekomst ligt. Voor bardiensten die binnen 30 dagen vallen dien je zelf een vervanger te regelen. Check dus goed of je de geplande bardienst ook beschikbaar bent.
 7. Ieder lid krijgt een email wanneer de verplichte bardiensten online kunnen worden ingevuld via het bardienstsysteem (voor de instructie, zie www.ltvrandenbroek.nl)
 8. Wanneer de bardiensten niet tijdig zijn ingevuld, zal de spelerspas niet worden verstrekt en is het niet mogelijk te tennissen totdat je de verplichte bardiensten ingevuld hebt in het systeem.
 9. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het vervullen van zijn ingevoerde bardiensten.
 10. Ieder lid krijgt driemaal een herinnering per email (twee weken van tevoren, een week van tevoren en een dag van tevoren) op het bij de ledenadministratie bekende emailadres voor het draaien van zijn/haar bardiensten.
 11. Wanneer het lid zijn bardienstverplichting niet nakomt (het missen van een ingeplande bardienst, niet op komen dagen), wordt zijn/haar spelerspas geblokkeerd en is tennissen niet meer mogelijk. Daarnaast levert hem dit een sanctie op van 1 extra te vervullen bardienst bovenop de verplichte bardiensten. Pas na het invullen van de gemiste bardienst en de extra te vervullen bardienst in het barplanningsysteem, wordt de spelerspas gedeblokkeerd.
 12. Indien een lid om welke reden dan ook niet in staat is een ingeplande bardienst te vervullen, dient deze zelf een (betaalde)vervanger te zoeken voor de bardienst. Deze vervanger dient ook lid van LTV Randenbroek en minimaal 18 jaar te zijn. De vervanger mag een lid uit de eigen kring zijn of een vaste barmedewerker van de door de clubhuiscommissie vastgestelde lijst. Deze lijst is te vinden op de website (www.ltvrandenbroek.nl) onder het tabblad Bar > Vervanger of invaller en is ook te vinden in het clubhuis.
 13. Wanneer je een vervanger kiest van de vaste barmedewerkerslijst, kijk dan goed of die persoon op het tijdstip beschikbaar is.
 14. Mocht het absoluut niet lukken een vervanger te vinden, dan wordt minimaal 24 uur voor aanvang van de bardienst overlegd met de barcommissie. Je dient hiervoor te bellen met Cris van Oers (06 37475568). Er zal dan gezocht worden naar een noodoplossing. Hou er wel rekening mee, dat de sanctie zoals beschreven in regel 11 voor je dan van toepassing kan zijn. Dit ter beoordeling door de barcommissie en bestuur. 
 15. Het (advies)bedrag voor de vervanging van de bardienst door een ander is €30,- , dit dienen de leden onderling te regelen met de betreffende vervanger of vaste barmedewerker.
 16. Wanneer het lid zijn bardienst door een ander laat draaien of ruilt van bardienst is hij/zij verplicht dit minimaal 24 uur van te voren door te geven aan de barcommissie d.m.v. een email naar bar@ltvrandenbroek.nl (daarbij de volgende gegevens aangeven: eigen naam en vervangende naam en dag en tijdstip van de bardienst).
 17. In principe gaat de bardienst altijd door ongeacht het weer. Een bardienst wordt pas geannuleerd na bevestiging op de site dat park dicht is of via de barcommissie. Sluiting van het park of een door de barcommissie geannuleerde bardienst ontheft je niet van je bardienstverplichting. De bardienst zal dan opnieuw moeten worden ingepland
Bardienst Overzicht