Erelid en Voorzitter Parkcommissie Paul Out (82) overleden

Met enorm grote bedroefdheid moeten we meedelen dat Paul Out, ons Lid van Verdienste, Erelid en Ridder in de Orde van Oranje Nassau, maandag 29 januari overleden is op 82-jarige leeftijd in aanwezigheid van zijn Miny. Na zijn ziekte vele jaren geleden kwamen de laatste jaren de complicaties daarvan en moest hij steeds meer zijn actieve vrijwilligersrol binnen de vereniging verminderen alsmede het tennissen op dinsdag en vrijdagmiddag. Gelukkig is hij wel tot het einde betrokken geweest bij de parkcommissie.

Wat misschien niet iedereen weet is dat Paul, nadat hij bij de verhuizing van het park zijn handen (uiteraard) uit de mouwen had gestoken, zes jaar lang Penningmeester is geweest in de tijd dat het financieel niet goed ging met de club. Het was een tijd waarin best vaak ‘Nee’ verkocht moest worden, maar samen met wijlen Albert Jonkers hebben zij dat ten goede gekeerd en daar plukken we nu nog steeds de vruchten van. In die tijd maakte ik ook deel uit van het bestuur als Voorzitter TC en wat ik me kan herinneren, was het altijd vermakelijk om te zien hoe dat duo (van de Jerolimodreef – ze waren buren) acteerden met altijd de beste bedoelingen voor de club. Bij zijn afscheid als Penningmeester werd hij in 2005 benoemd tot Lid van Verdienste.

Nadat hij gestopt was als Penningmeester heeft het vervolgens niet lang geduurd voordat hij de rol van Voorzitter Parkcommissie op zich nam welke hij inmiddels al 17 jaar vervulde. Met de parkcommissie onderhouden ze op een voortreffelijke wijze de banen, het park en ook het clubhuis, verhelpen verstoringen en regelen de verbouwingen van de bar, keuken, dak, etc, tot en met het plaatsen van de diverse overkappingen en krijgen daar geheel terecht veel complimenten voor van leden en gasten. Ook was zijn hulp bij het Keimepperstoernooi van onmisbare waarde. In 2018 werd hij daarom gepromoveerd tot Erelid op de ALV.

Om onze dankbaarheid extra te verduidelijken voor al hetgeen hij heeft betekend voor de club (en omdat we niet meer eretitels hebben), zijn we het traject gestart om hem tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau te laten benoemen en dit werd natuurlijk gehonoreerd. Miny had gezorgd dat hij de vrijdagochtend voor Koningsdag (2021) zijn beste kloffie had aangetrokken en ik kon hem met valse voorwendselen naar de Mariënhof lokken waar hij het lintje opgespeld kreeg in het bijzijn van Miny, zijn zoon Andre en Belinda via de telefoon, aangezien we in Corona tijd zaten. Dat was een van de weinige keren dat hij even stil was.

Want stil was Paul zelden. Zeker als hij op zijn praatstoel zat en hij kon of mocht vertellen hoe dingen (technisch) in elkaar zaten. Dan kon je wel even aan hem vast zitten. Maar tjonge, wat heb ik veel van je opgestoken en wat hebben we de afgelopen jaren vaak op maandag- of vrijdagochtend een rondje over het park en door de kantine gelopen om te bekijken en bepraten hoe we zaken mooier en beter kunnen maken, waarbij natuurlijk de overkappingen het meest in het oog springen, maar er is uiteraard veel meer. En de volgende keer dat we elkaar dan zagen, had hij de tekeningen en malletjes al klaar en werd het met degelijkheid en precisie in elkaar gezet door de parkcommissie. En weet u nog de vogelhuisjes voor de processierups en een kleine palingrokerij, waarmee hij ineens aan kwam zetten?

Dat Paul een beetje koppig was (standvastig noemde hij het 😊) zorgde voor grappige ‘discussies’ met hem, als ik of iemand het iets anders zag, waarbij het de kunst was hem op een bepaalde manier te ‘bewerken’ en uiteindelijk zorgden we ervoor dat we het beste voor de club gingen uitvoeren (ten minste …. dat vond ik dan) en eigenlijk was Paul het er ook vaak mee eens. En naast zijn werkzaamheden voor de club, stond hij altijd klaar om mensen om hem heen te helpen. Wat een fijn persoon!

Wat zal ik en de club je missen met je droge humor, kennis en kunde en we wensen Miny, Andre, Belinda en de rest van de familie heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Namens het Bestuur, Dimitry Wijnen, Voorzitter LTV Randenbroek

De uitvaart heeft plaatsgevonden op maandag 5 februari in de Lichtzaal van crematorium Amersfoort.

Namens Miny Out: Lieve mensen, na het overlijden van Paul waren de brieven, kaarten en bloemen en warme woorden een grote steun voor mij en mijn gezin. Teveel om iedereen persoonlijk te bedanken. Bij deze hartelijk dank en hartelijke groetjes, Miny 

Nieuws Overzicht