Spelerspassen worden 7 juli geblokkeerd!

Alleen voor diegenen, die hun bardiensten niet hebben ingevuld of vervuld. Inmiddels hebben we meerdere keren gevraagd dit te doen, omdat dat hoort bij de verplichtingen van het lidmaatschap bij Randenbroek. Een aantal heeft dit nog steeds niet gedaan en derhalve wordt de spelerspas geblokkeerd op 7 juli voor hen en kun je niet meer afhangen totdat je aan die verplichting hebt voldaan. De lijst van personen, die het betreft, hangt links van het afhangbord.

Is je spelerspas geblokkeerd?

Neem contact op met de barcommissie via bar@ltvrandenbroek.nl en geef aan wanneer je de bardiensten ingepland hebt, zodat zij de blokkade verwijderen van de spelerspas. Tevens kun je je richten tot de barcommissie voor andere bargerelateerde vragen.

Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)

Voor een aantal geldt naast de bardienstverplichting ook dat het IVA certificaat (nog) niet behaald is. Ook deze lijst hangt links van het afhangbord en is een verplichting voor een ieder die achter de bar staat. We verzoeken je vriendelijk doch dringend dit certificaat zsm te regelen.

Mocht je vragen hebben over deze bardienst- of IVA-verplichting, dan kun je je tot mij wenden.

Namens het bestuur,

Dimitry Wijnen
Voorzitter LTV Randenbroek

Nieuws Overzicht