Randenbroek Geheel Rookvrij vanaf 1 maart 2020!

Vanaf zondag 1 maart 2020 mag op ons park niet meer gerookt worden. Vele jaren geleden was het clubhuis al rookvrij gemaakt en twee jaar geleden hebben we besloten om rondom de banen niet meer te roken. Alleen op het terras was het derhalve nog mogelijk om te roken.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in januari is aan de leden voorgesteld om het gehele park rookvrij te maken op weg naar een Rookvrije Generatie. De overgrote meerderheid stemde voor om dit vanaf 1 maart te realiseren. Middels borden wordt dit op het park aangegeven en we gaan er vanuit dat een ieder zich daaraan houdt en mensen op het park vriendelijk attendeert als ze wel roken.

Nieuws overzicht