ALV: Randenbroek Rookvrij + Dak gaat eraf!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) is (mede op basis van de enquête uitslag) met overgrote meerderheid gekozen om onze vereniging geheel rookvrij te gaan maken. Waar het nu nog mogelijk is om op het terras te roken, zal dat vanaf 1 maart 2020 niet meer mogelijk zijn. Middels Rookvrij-borden zullen we hier kenbaarheid aan geven.

Daarnaast is besloten dat we in 2020 (na de bouwvak) het dak zullen laten vervangen. Dit is het laatste grote project, wat sinds de bouw in 1989 niet vervangen is. In het huidige dak zit asbest en op een aantal plekken hebben we lekkage (gehad) waardoor we wat met het dak moesten doen. Op de ALV is de begroting doorgenomen en bepaald dat we dit financieel verantwoord kunnen laten uitvoeren. Het park en clubhuis blijft in die periode gewoon open. De werkzaamheden zullen ca. 6 weken in beslag nemen.

Ook is besloten om de contributie en trainingsgelden wederom niet te verhogen. Deze zijn overigens respectievelijk sinds 2010 en 2013 gelijk gebleven.

De notulen van de ALV zullen binnenkort achter de inlogpagina geplaatst worden.

Nieuws overzicht