Vernieuwd logo LTV Randenbroek

In het jubileumjaar blikken we natuurlijk terug op reeds een mooie historie van onze club en maken we in 2020 een start met de volgende 50 jaar! Al jaren lang heeft ook het huidige LTV Randenbroek logo heel goed dienst gedaan. Om toch met de tijd mee te gaan hebben we ervoor gekozen om de nieuwe 50 jaar in te gaan met een vernieuwd logo. 

Omdat het een zeer herkenbaar logo is vonden we het wel belangrijk om niet te veel te veranderen. Ons doel was om het vernieuwde logo frisser, moderner en gebruiksvriendelijker voor digitaal en print gebruik te maken en we denken dat dit redelijk goed gelukt is. Onze dank gaat uit naar Natasja Ephraïm-Wallenburg die het logo heeft ontworpen. Uiteraard hebben er eerst diverse varianten de revue gepasseerd met de nodige discussies en zijn we uiteindelijk op dit logo uitgekomen. 

Binnenkort zullen we op diverse plaatsen het logo gaan aanpassen zoals op het pand, de website, social media etc. Het nieuwe logo is bij Kjeld opvraagbaar in het blauw en in het wit in diverse formaten als je deze ergens voor nodig hebt. Ook zal het nieuwe logo meteen op de nieuwe kledinglijnen gedrukt worden voor aankomend seizoen.

Nieuws Overzicht