Mentale training voor selectiespelers

Omdat de vorige mentale training in februari op veel animo mocht rekenen, hebben we besloten een 2e mentale training te organiseren dit jaar (vlak voor de najaars competitie). De mentale training zal een vervolg zijn op de eerste mentale training.

 

  • Heb jij dat ook dat je soms boos wordt als je een bal in het net slaat, net op het belangrijkste moment in de wedstrijd....zie je wel het gaat altijd fout! Heb jij dat ook dat je juist op de belangrijke punten voorzichtiger gaat spelen? 
  • Zeg je ook weleens tegen jezelf dat je nu dit punt moet pakken, want anders? En dan voel je juist de wedstrijd uit je handen glippen. Hoe kan dat nou? 
  • Hoe kan je op deze momenten nu wel de punten goed spelen en de wedstrijd naar je toe trekken?

Tijdens deze mentale training leer je om te gaan met drukke en soms boze gedachten. Je leert hoe je op belangrijke momenten wel je beste tennis kan blijven spelen. Je krijgt tips en oefeningen om beter om te gaan met fouten en frustraties. Je leert ook hoe je geconcentreerder kan spelen en je kan blijven focussen op je eigen tennis.  

Heb je zin om mee te doen?

Op zondag 1 september hebben wij voor alle competitie spelende jeugd vanaf 10 jaar en de zondag competitiespelers weer een mentale training ingepland! Dit is het vervolg op de mentale training die we in februari jongslede hebben georganiseerd. Goed om weer mee te doen dus als je al meedeed in februari. Ook als je in februari niet meedeed is het zeer leerzaam!

Wij nodigen speciaal jou uit, omdat wij vinden dat deze training goed kan zijn voor jouw tennisontwikkeling. Wij hopen dan ook dat je, je voor deze leuke en leerzame training zult aanmelden. Uiteraard is het geen verplichting, omdat er ook kosten aan verbonden zijn. Overleg dus even goed met je ouders of je mee mag doen!

Deze training zal op zondag 1 september van 10.15 tot 13.00 uur plaatsvinden op LTV Randenbroek (laatste zondag van de zomervakantie). Er wordt gestart met theorie, maar daarna zullen wij veel op de baan oefenen (meer dan de vorige training, dat hebben we als feedback aan de trainer meegegeven). Tijdens deze training kun je uitvinden welke oefeningen bij jou passen en welke je goed in jouw wedstrijden kan gebruiken om positief met aandacht je punten te spelen!

De kosten voor deze training bedragen 20 euro per persoon en zullen na de training via automatische incasso van de rekening worden afgeschreven. De mentale training gaat alleen door bij voldoende deelnemers. Bij een groot aantal/meer deelnemers (zoals de vorige mentale training) zullen de kosten per persoon omlaag gaan.

Mocht je geïnteresseerd zijn om deel te nemen, mail dan voor 1 juli as. naar tc@ltvrandenbroek.nl

 _______________________________________________________

Ja, ik wil graag deelnemen aan de mentale training op zondag 1 september van  10.15 – 13.00 uur

Naam: 

Leeftijd: 

Ik heb begin dit jaar wel/niet deelgenomen aan de Mindset/mentale training

Met vriendelijke en sportieve groet,

Helma Leeuwen & Gerard van den Berg
TC LTV Randenbroek
06-43858527
tc@ltvrandenbroek.nl