In Memoriam J.H. (Jan) Schreuder

Erelid LTV Randenbroek 
* 25-08-1946 - † 27-04-2018

Helaas bereikte ons het bericht dat ons clubicoon Jan Schreuder op 71 jarige leeftijd op vrijdag 27 april 2018 overleden is. De bestuurlijke activiteiten van Jan startten in 1981 met twee jaar penningmeesterschap, nadat door een bestuurscrisis het voltallige oude bestuur destijds was afgetreden.

Aansluitend trad hij in 1983 voor een periode van drie jaar aan als voorzitter op het oude park. Een groot aantal ingrijpende ontwikkelingen binnen de vereniging werden door hem geïnitieerd, waaronder het in eigen beheer runnen van de bar en het niet langer gratis ter beschikking stellen van tennisballen voor het vrijspelen.

Toen duidelijk werd dat de onderhandelingen om te blijven op het oude park op niets uitliepen, heeft Jan opnieuw de handschoen opgepakt. Oktober 1988 werd Jan opnieuw voorzitter van de club en tevens voorzitter van de Bouwcommissie om de verhuizing en bouw van ons huidige park in goede banen te leiden. Terecht werd hij op dat moment benoemd tot Lid van Verdienste. 

Nadat de vereniging zich gesetteld had trad Jan in januari 1993 af. De klus zat erop en door de aanvaarding van een andere werkkring verdween hij tijdelijk uit het dagelijks leven op Randenbroek. Tijdens een Buitengewone Algemene Ledenvergadering in februari 1993 werd Jan Schreuder voor zijn grote verdiensten voor LTV Randenbroek bevorderd van Lid van Verdienste tot Erelid.

In de jaren 1998 en 1999 kwam Jan voor een derde keer kortstondig terug in het bestuur als respectievelijk een jaar vicevoorzitter en een jaar voorzitter. Nadat binnen de groep 50-plussers de behoefte ontstond om een veteranentoernooi te organiseren op Randenbroek, is hij in die tijd een van de initiatiefnemers van het Keimeppers 50+ toernooi geweest en heeft samen met Marty Floor de eerste twee jaren het toernooi gedraaid als toernooivoorzitter. Een evenement dat nog steeds uiterst succesvol is en waar het sportieve en sociale heel erg goed samen komen. 

Helaas liet de afgelopen jaren zijn gezondheid hem in de steek, maar dat weerhield hem niet om toch zo nu en dan zijn geliefde tennisclub te blijven bezoeken. Gedurende een groot aantal jaren was Jan een drijvende kracht binnen onze club. Zijn belangrijkste wapenfeit was derhalve de realisatie van het nieuwe tennispark volledig in eigendom van de vereniging. Iets waar alle huidige leden nog steeds van kunnen genieten. 

LTV Randenbroek is Jan bijzonder erkentelijk voor alles wat hij voor onze club gedaan heeft. Jan nam met zijn bulderende stem geen blad voor zijn mond en zei waar het volgens hem op stond, danwel vanuit zijn rol als voorzitter, danwel als aanwezige bij de Algemene Ledenvergadering. Wij zullen hem missen en wensen Anneke, Jan Paul, Corine en overige naasten sterkte in deze moeilijke tijd. We zullen uiteraard als club bekijken hoe we op gepaste wijze Jan kunnen herdenken.

Namens het bestuur,

Dimitry Wijnen

Voorzitter LTV Randenbroek

 

Nieuws overzicht