Overlijden Erelid Truus Oskamp op 88-jarige leeftijd

Helaas bereikte ons het bericht dat ons Erelid Truus Oskamp afgelopen vrijdag 15 september overleden is op 88 jarige leeftijd.

Truus heeft veel voor onze club betekend in de beginjaren. Zij kwam in de zomer van 1971 in Amersfoort wonen en kwam terecht bij de Amersfoortse Tennisschool van Marius van de Veer dat van hetzelfde park gebruik maakte aan de Ringweg Randenbroek als LTV Randenbroek. LTV Randenbroek was op 14 januari 1970 opgericht en maakte op dat moment nog geen gebruik van alle 9 banen. Ze rolde destijds in het vrijwilligerswerk door het begeleiden van een jeugdteam bij Randenbroek en van het een kwam het ander. Samen met Marty Floor en Ineke van Kuilenburg vormde ze uiteindelijk de eerste jeugdcommissie van de club en organiseerde evenementen voor soms wel ruim 250 jeugdleden. Vervolgens werd de overstap gemaakt naar de Technische Commissie en nam ze plaats in het bestuur. Bij de Algemene Ledenvergadering van 31 januari 1985 werd Truus uiteindelijk benoemd tot Erelid vanwege 15 jaar uitzonderlijke verdiensten en vanwege andere prioriteiten stopte ze helaas met het vrijwilligerswerk op onze club.

Gelukkig werd het vrijwilligerswerk wel voor onze club doorgezet door haar dochter Lidy, die Lid van Verdienste is vanwege vele jaren lid van de TC. Zij is ook nu nog actief bij de organisatie van het MOVEmber toernooi. Ook zoon Kees heeft zijn steentje bijgedragen in het verleden en organiseerde onder andere jarenlang het open toernooi op ludieke wijze. Een familie waar we als club veel dank aan verschuldigd zijn.

We wensen Lidy, Kees en de beide families veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Namens het bestuur,

Dimitry Wijnen

Voorzitter

 

Downloads:

Nieuws overzicht