Baanverlichting Randenbroek naar LED-verlichting

Zoals jullie wellicht gezien hebben, is de conventionele verlichting vervangen door LED-verlichting en zijn we van 2 armaturen naar 1 armatuur per mast gegaan. Naast de financiële voordelen voor de club moet LED-verlichting de lichthinder naar omwonenden verminderen. Als laatste, maar zeker niet minder belangrijk, nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door het milieu minder te belasten.

Bediening

De bediening gebeurt met behulp van een touchscreen achter de bar (rechts van de deur naar de keuken). Daar is, idem als nu, per baanblok van 2 banen de verlichting AAN en UIT te zetten. Mocht het touchscreen niet werken, dan is als uiterste nood de mogelijkheid om de oude schakelaars in de muziekkast te gebruiken.

NIEUW! In de oefenkooi is nu ook LED-verlichting geïnstalleerd. Deze is apart op het touchscreen te bedienen en is aangeboden door de Club van 40.

Standen/lichtsterkte

Bij alle baanblokken zijn 3 mogelijkheden; UIT, AAN en Wedstrijd. Alleen bij baan 1&2 is er nog een mogelijkheid, namelijk “Oriëntatie”. Dat is een schemerstand, zodat de eerste banen niet direct helemaal donker zijn als er verder op het park nog gespeeld wordt. De stand “Wedstrijd” willen we alleen gaan gebruiken met toernooien en evenementen. De stand AAN is voor reguliere avonden.Medewerking gevraagd!

LED-verlichting heeft de mogelijkheid om direct weer ingeschakeld te worden na uitgeschakeld te zijn. Willen jullie alsjeblieft  aan de barmedewerker aangeven de verlichting uit te zetten als jullie de laatsten op dat baanblok waren en deze nog niet is uitgezet?

Nieuws overzicht