In Memoriam van Gina van de Kuilen

Gina van de Kuien

Op vrijdag 21 juli 2017 is in het ziekenhuis Gina overleden.

Gina van de Kuilen-Feeburg geboren op 14 april 1940 in Wildervank groeide op in Groningen, na een lastige jeugd en een ingrijpende operatie waardoor ze geen kinderen kon krijgen (waar ze dol op was) trouwde ze op haar 23ste  met Melis van de Kuilen, na een aantal jaren kreeg haar man MS en zij heeft hem ca. 21 jaar verzorgt, na zijn overlijden ging zij met een nabestaande pensioen verder en deed veel werk voor de LTV Randenbroek, zij was de Koningin van de bar en maakte honderden broodjes en zorgde voor het reilen en zeilen van de bar.

Droevig was ze toen haar ogen het begonnen af te weten en haar geliefde spelletje tennis moest laten staan.

In het najaar van 2015 werd er tijdens onze vele maandagmiddag sessies aan mij de vraag gesteld om samen met Wouda voor haar een aantal zaken te regelen voor het geval ze kwam te overlijden en dat hebben tot aan de dag van vandaag gedaan.

Met haar zuster in Amerika (waar zij geregeld heen ging en bezoek bracht om haar zieke zwager te helpen) had zij nog maar minimaal telefonisch contact, maar met de rest van de familie had ze niet veel van doen, we hebben toen alles op papier gezet en naar haar wensen uitgevoerd. In eerste instantie wilde ze weinig ruchtbaarheid geven aan deze oplossing.

Na het bekend worden van haar ziekte “Longkanker“ in maart 2016 wilde zij met 15% kans geen behandel traject en er al helemaal geen ruchtbaarheid aan te geven, maar naar gelang het langer duurde werd het toch bekend en kreeg ze veel bezoek van Randenbroekers en dat heeft ze erg gewaardeerd.

Haar gezondheid nam in de loop van 2016 steeds verder af, en ze voelde de vut uit haar lichaam verdwijnen een vrouw die altijd voor iedereen klaar stond en jaren in een verzorgende rol heeft gestaan maar ook soms als een norse stuurse rechtvaardige vrouw door het leven ging.

Haar laatste verjaardag op 14 april (Goede Vrijdag) die ze eigenlijk nooit vierde was heel gezellig maar erg zwaar omdat het eigenlijk al teveel was.

De maanden daarna werden steeds zwaarder, de benauwdheid speelden steeds meer op en op donderdag 6 juli jl. kwam de ziekenauto langs voor zuurstof en medicatie, ze kreeg thuis zuurstof maar het ging niet zodat ze op zaterdag 14 juli jl. met spoed in het ziekenhuis werd opgenomen.

Wij willen namens haar iedereen bedanken die de kaarten gestuurd heeft, de bezoekjes, lekkernijen en bloemen gebracht hebben en natuurlijk ons LTV Lid Louise Filius die jaren haar huisarts was en altijd zorgzaam voor haar is geweest.

Een bijzonder woord van dank is voor Henny van Uden, 50 jaar langs hebben zij lief en leed gedeeld en stond Henny altijd klaar voor ziekenhuis bezoek en boodschappen.

Gina die haar lichaam ter beschikking aan de wetenschap heeft gesteld is rustig ingeslapen en overgebracht naar het UMC in Utrecht.

Cor en Wouda van Boeijen.

 


 

Gina van de Kuilen

Op vrijdag 21 juli 2017 bereikte ons het bericht dat die dag op 77-jarige leeftijd is overleden ons zeer gewaard lid en Vrijwilligster van het jaar:

Gina van de Kuilen

Gina werd destijds in 2011 verkozen tot Vrijwilligster van het jaar vanwege ruim 15 jaar grote verdiensten als ‘gastvrouw’ bij de bar en keuken, maar eigenlijk had ze wel ieder jaar gekozen kunnen worden tot Vrijwilligster van het jaar vanwege haar vele werk voor Randenbroek. De bar, keuken en clubhuis waren haar werkterrein en zij zorgde ervoor dat het merendeel van de werkzaamheden rondom de bar, keuken en clubhuis voor de club geregeld werd. In een ieders geheugen staat gegrift hoe ze verkondigde dat het vermaarde ‘Broodje Bal’ klaar was tijdens toernooien en evenementen of op maandag- en vrijdagochtend bij de parkcommissie.

In maart 2016 werd Gina ziek. Het werd voor haar steeds zwaarder om bijvoorbeeld haar geliefde Randenbroek te bezoeken. Gelukkig voor haar kon ze tot het laatst in haar flat blijven wonen. Bij mijn laatste bezoek aan haar zat ze goed op haar praatstoel en was volop geïnteresseerd hoe het er allemaal aan toe ging op de club, zoals een echte Randenbroeker betaamd. Als het goed ging met de club en de leden, dan ging het ook goed met haar. Ze kon het enorm waarderen alle bezoekjes, foto’s en brieven van andere leden onder andere de wekelijkse bezoekjes van Rinus.

Onze speciale dank vanuit het bestuur gaat uit naar de enorme zorg en hulp van Cor en Wouda van Boeijen en Henny van Uden tijdens haar ziekbed en ook nu nog na haar overlijden bij het regelen van alle zaken.

Personen zoals Gina geven een club als Randenbroek een bepaald karakter en heb je als club keihard nodig. We zullen deze kanjer gaan missen!

We zullen bekijken hoe we op gepaste wijze een blijvende herinnering aan Gina kunnen creëren en komen hier op een later moment zeker op terug.

Namens het bestuur van LTV Randenbroek:

Dimitry Wijnen, voorzitter 

Nieuws overzicht