Rabobank Amersfoort Eemland

Rabobank

Sponsoring is meer dan betalen voor naamsbekendheid, zeker op lokaal niveau. Het is een vorm van samenwerking waar beide partijen beter van worden. Rabobank Amersfoort Eemland sponsort plaatselijke activiteiten die passen bij haar imago en die dat imago versterken. We ondersteunen de toppers en de talentopleiding maar faciliteren lokaal ook recreatieve sport en jeugdsport. We sponsoren niet alleen met geld, maar ook met kennis en expertise. Aan sportbonden en hun achterban stellen we ons netwerk beschikbaar om te helpen bij hun uitdagingen.

Het steunen van cultuur, sport en maatschappij vinden wij belangrijk en wij willen in de sport zowel de top als de breedte ondersteunen, waardoor de Rabobank zich als maatschappelijk betrokken kan positioneren.

De Rabobank heeft bij veel sportliefhebbers een voorkeurspositie omdat we betrokken zijn bij sport. De manier waarop we onze sponsorschappen invullen is typisch Rabobank: we gaan graag duurzame lange termijnrelaties aan.

Met de manier waarop wij sporten ondersteunen, helpen we succes mogelijk maken. Met ‘Samen de sport verder brengen’ willen we indirect op originele wijze onze betrokkenheid communiceren. Wij geloven dat je samen meer bereikt dan alleen. Daarom staat Rabobank niet alleen aan de finish bij succes, maar zijn we er al bij de start. Dat doen we niet eenmalig, maar structureel. Pas dan komt een sport verder. We zijn dan ook trots op het feit dat wij sponsor zijn van LTV Randenbroek.

Vrienden van LTV Randenbroek overzicht