Algemene Ledenvergadering (ALV) - woensdag 25 januari 20 uur

Komende woensdag staat de Algemene Ledenvergadering (ALV) gepland vanaf 20 uur in het clubhuis.

Op dinsdag 10 januari om 20 uur was een Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) gepland met als enige agendapunt de aanpassing van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, omdat dit procedureel vorig jaar niet gelukt was.

Hiervoor was een quorum van tweederde benodigd van stemgerechtigde leden. Zoals verwacht is dit quorum niet gehaald en is de BALV direct gesloten. Om de Statuten en Huishoudelijk Reglement alsnog te kunnen aanpassen, moet binnen 3 weken een nieuwe ALV uitgeroepen worden. Zodoende wordt dit agendapunt toegevoegd aan de geplande ‘reguliere’ ALV op woensdag 25 januari 2023 om 20 uur waar we de realisatie 2022, begroting 2023, bestuur en commissies, bestuursmededelingen, etc. bespreken met de leden.

De agenda en de financiële stukken zijn beschikbaar gesteld (achter de inlog), zie ALV en jaarverslagen · LTV Randenbroek: https://www.ltvrandenbroek.nl/index.php?page=1186&sid=1.

Kijk hier voor de nieuwe Statuten en het Huishoudelijk Reglement: Statuten en huishoudelijk reglement · LTV Randenbroek: https://www.ltvrandenbroek.nl/index.php?page=P_Statuten&sid=1 

Nieuws Overzicht